ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ (“T&C”)

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης αποτελούν συμφωνία μεταξύ της εταιρείας FEF Company, η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της Γαλλίας και είναι εγγεγραμμένη στη διεύθυνση 1/3 rue d'Enghien 75010 Paris France ("βιογραφικο" / ο "Ιστότοπος" / "εμείς") και κάθε ατόμου που είναι χρήστης του βιογραφικο. Οι παρόντες Όροι διέπουν την πρόσβασή σας και τη χρήση της Ιστοσελίδας και των σχετικών υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής της Ιστοσελίδας. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στη διεύθυνση contact@βιογραφικο.com.

1. Θέμα

Το βιογραφικο σας προσφέρει, ως Μέλος, πρόσβαση σε μια βάση δεδομένων με Υλικό (που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, βιογραφικά, συνοδευτικές επιστολές και σημειώσεις καθοδήγησης) στο www.βιογραφικο.com ("Ιστοσελίδα"), το οποίο, ως Μέλος, μπορείτε να προσαρμόσετε συμπληρώνοντας τις προσωπικές σας πληροφορίες χρησιμοποιώντας το εργαλείο Document Builder για να δημιουργήσετε εξατομικευμένα αρχεία που μπορείτε να κατεβάσετε όποτε επιθυμείτε, σύμφωνα με τις ανάγκες σας ή να αποθηκεύσετε στο προφίλ σας (πάντα σύμφωνα με βάση το πλάνο συνδρομής που έχετε).

Αυτοί οι Όροι & Προϋποθέσεις διέπουν την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα καθώς και τη χρήση αυτής και των υπηρεσιών της. Χρησιμοποιώντας αυτή την Ιστοσελίδα συμφωνείτε και αποδέχεστε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.

Όταν δημιουργείτε έναν λογαριασμό στην Ιστοσελίδα, καλείστε να μαρκάρετε ένα κουτάκι και να επιβεβαιώσετε ότι έχετε διαβάσει και αποδεχτεί αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι αποτελούν ένα νομικό συμβόλαιο μεταξύ εσάς και του βιογραφικο.

Παρακαλούμε διαβάστε τα παρακάτω προσεκτικά. Εάν δεν αποδεχτείτε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, μην χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα. Ενδέχεται να τροποποιήσουμε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις οποιαδήποτε στιγμή, δημοσιεύοντας μία ανανεωμένη έκδοση αυτών σε αυτή την σελίδα και ειδοποιώντας σας πριν τεθούν σε ισχύ οι ενημερωμένοι Όροι και Προϋποθέσεις.

Με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών, ενδέχεται επίσης να τροποποιήσουμε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, τη δομή και το σχέδιο της Ιστοσελίδας μας, καθώς επίσης και μερικές υπηρεσίες ή περιεχόμενο.

2. Ορισμοί

Σε αυτό το αρχείο,

“Λογαριασμός” - Αναφέρεται στο λογαριασμό που πρέπει να δημιουργήσετε προκειμένου να γίνεται Μέλος και να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες που προσφέρονται από την Ιστοσελίδα.

"Ισχύουσα Νομοθεσία" - Η έννοια που του αποδίδεται περιγράφεται στην Ενότητα 14.

"Προφίλ πελατών" - Ο προσωπικός και αποκλειστικός χώρος σας απ' όπου μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες και να αποθηκεύετε το Υλικό σας.

“Document Builder” - Είναι το εργαλείο που επιτρέπει στα Μέλη να εισάγουν προσωπικές πληροφορίες (σε αυτές συμπεριλαμβάνονται το βιογραφικό και οι λεπτομέρειες εργασιακού και εκπαιδευτικού ιστορικού) και να δημιουργήσουν προσωποποιημένες εκδοχές συγκεκριμένου Υλικού (συγκεκριμένα βιογραφικά και συνοδευτικές επιστολές) (“Εξατομικευμένα Αρχεία”) τα οποία μπορούν στη συνέχεια να αποθηκευτούν στο Προφίλ ενός Μέλους.

“Μέλος” - Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διατηρεί έναν Λογαριασμό στην Ιστοσελίδα.

”Υλικό” - Συμπεριλαμβάνει όλα τα πρότυπα βιογραφικού, συνοδευτικών επιστολών, σημειώσεων καθοδήγησης και άλλων αρχείων που είναι διαθέσιμα σε Μέλη στην Ιστοσελίδα (ανεξάρτητα από το αν είναι Εξατομικευμένα ή όχι με τη χρήση του Document Builder).

“Υπηρεσίες” - Συμπεριλαμβάνει όλα τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο, τα χαρακτηριστικά, τις τεχνολογίες ή τις λειτουργίες που παρέχονται από εμάς μέσω της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων του Υλικού, του Document Builder, της αποθήκευσης του Υλικού και όχι μόνο.

"Συνδρομή" - Η έννοια που της αποδίδεται περιγράφεται στην Ενότητα 6.

“Αποθήκευση” - Αφορά την υπηρεσία αποθήκευσης του Υλικού στην Ιστοσελίδα.

3. Ανοίγοντας έναν Λογαριασμό

A. Προϋποθέσεις

**Πρέπει να είστε 18 ετών και άνω. Πρέπει να είστε 18 ετών και άνω για να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας, το οποίο πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι ισχύει, εάν ισχύει, όταν δημιουργείτε έναν Λογαριασμό.

**Εάν χρειάζεται, πρέπει να έχετε εξουσιοδότηση να δεσμεύετε την εταιρεία που εκπροσωπείτε. Επιβεβαιώνετε ότι έχετε την εξουσία να δεσμεύετε οποιαδήποτε επιχείρηση ή οντότητα για λογαριασμό της οποίας χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες και ότι η επιχείρηση ή η οντότητα αυτή αποδέχεται αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις.

B. Δημιουργώντας έναν Λογαριασμό

Η Ιστοσελίδα επιτρέπει στα Μέλη να εγγραφούν και έπειτα να έχουν πρόσβαση στις Υπηρεσίες. Δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο Υλικό εάν δεν είσαστε εγγεγραμμένοι, αλλά ούτε και να έχετε πρόσβαση στην λειτουργία Document Builder ή στην υπηρεσία αποθήκευσης χωρίς πρώτα να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό και να γίνετε Μέλος.

Προκειμένου να δημιουργήσετε τον Λογαριασμό σας, πρέπει να συμπληρώσετε τα απαραίτητα πεδία στην φόρμα εγγραφής (παρέχοντας το επίθετο, το όνομα και το email σας) και έπειτα θα σας στείλουμε έναν κωδικό μέσω email. Απαιτείται επίσης να έχετε διαβάσει και αποδεκτεί αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, καθώς και την Πολιτική Απορρήτου μας, η οποία επεξηγεί τις τακτικές μας σχετικά με τις διαδικτυακές πληροφορίες και τις επιλογές που κάνετε σχετικά με τον τρόπο που οι πληροφορίες σας συλλέγονται και χρησιμοποιούνται από την Ιστοσελίδα.

C. Εγκυρότητα των Πληροφοριών Λογαριασμού

Εγγυάστε ότι ο λογαριασμός σας περιέχει ακριβείς και αληθείς πληροφορίες και ότι θα φροντίζετε να τις ανανεώνετε, όταν είναι αναγκαίο. Εάν θεωρήσουμε ότι τα στοιχεία που έχετε δώσει δεν είναι σωστά, έγκυρα ή πλήρη, τότε έχουμε κάθε δικαίωμα να σας αρνηθούμε την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή σε οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες μας και να τερματίσουμε ή να θέσουμε σε προσωρινή αναστολή τον Λογαριασμό σας.

D. Κωδικός

Εγγυάστε ότι ο λογαριασμός σας περιέχει ακριβείς και αληθείς πληροφορίες και ότι θα φροντίζετε να τις ανανεώνετε, όταν είναι αναγκαίο. Εάν θεωρήσουμε ότι τα στοιχεία που έχετε δώσει δεν είναι σωστά, έγκυρα ή πλήρη, τότε έχουμε κάθε δικαίωμα να σας αρνηθούμε την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή σε οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες μας και να τερματίσουμε ή να θέσουμε σε προσωρινή αναστολή τον Λογαριασμό σας.

4. Υπηρεσίες

Αυτή η Ιστοσελίδα είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα στην οποία παρέχουμε τις Υπηρεσίες. Ως Μέλος:

μπορείτε να δημιουργήσετε ένα προφίλ στην Ιστοσελίδα, από το οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο Υλικό, να δημιουργήσετε Εξατομικευμένα Αρχεία χρησιμοποιώντας το εργαλείο Document Builder και να τα αποθηκεύσετε.

Eπιπλέον είστε σε θέση να επικοινωνήσετε με το βιογραφικο μέσω email ή chat.

5. Κανόνες Δεοντολογίας των Μελών στην Ιστοσελίδα

Υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες που εφαρμόζονται στα Μέλη. Όταν χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε:

  • να μην παραβιάζετε τα δικαιώματα και την εικόνα του βιογραφικο και των συνεργαζόμενων οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τους,

  • να μην παραβιάζουν τα δικαιώματα και τις εικόνες οποιουδήποτε μέρους που κατέχει δικαιώματα στο Υλικό, όπως τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας του.

  • να μην δημιουργήσετε έναν Λογαριασμό σε όνομα άλλου ατόμου και όχι δικό σας,

  • να μην χρησιμοποιήσετε κάποια συσκευή, λογισμικό ή άλλο στοιχείο που ενδέχεται να επηρεάσει την ομαλή λειτουργία της Ιστοσελίδας ή του οποίου ο σκοπός είναι να προκαλέσει βλάβη, να παρέμβει, να υποκλέψει ή να απαλλοτριώσει οποιοδήποτε σύστημα, δεδομένα ή προσωπικές πληροφορίες, και

  • γενικά, να μην ενεργείτε με τρόπο που παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία ή τους Όρους και Προϋποθέσεις.

6. Πληρωμή Συνδρομής

Προκειμένου να έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας πρέπει να πληρώσετε το ποσό της μηνιαίας συνδρομής για αυτές ("Συνδρομή"), ή διαφορετικά το ποσό για την δοκιμαστική περίοδο, όπως περιγράφεται στην Ιστοσελίδα. Οι τιμές των Συνδρομών αναφέρονται στην ιστοσελίδα (ο Φ.Π.Α. και λοιποί φόροι συμπεριλαμβάνονται) και λαμβάνουν υπόψη τον Φ.Π.Α. που ισχύει την ημέρα που πραγματοποιείται η πληρωμή της Συνδρομής.

Οποιαδήποτε συνδρομή στις Υπηρεσίες θα συνεχίζεται επ' αόριστον από την ημερομηνία που ξεκίνησε η Συνδρομή. Μια Συνδρομή μπορεί να διακοπεί ανά πάσα στιγμή.

Το βιογραφικο έχει το δικαίωμα να αλλάξει το ποσό της Συνδρομής ή της δοκιμαστικής περιόδου. Θα ενημερωθείτε σχετικά με μία τέτοια αλλαγή τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από το τέλος της περιόδου της τρέχουσας συνδρομής σας και θα έχετε την ελευθερία να επιλέξετε εάν επιθυμείτε να ανανεώσετε, ή όχι, τη Συνδρομή σας.

Η πληρωμή της Συνδρομής και της δοκιμαστικής περιόδου γίνεται εκ των προτέρων και ολοκληρώνεται αυτόματα με τον τρόπο πληρωμής που υποδεικνύεται στην Ιστοσελίδα. Στην περίπτωση που η πληρωμή αποτύχει, το βιογραφικο θα δοκιμάσει ξανά να πραγματοποιήσει την πληρωμή, και σε περίπτωση που αυτή αποτύχει ξανά, τότε θα είναι σε θέση να τερματίσει τις Υπηρεσίες άμεσα και χωρίς αποζημίωση, αλλά με την επιφύλαξη του δικαιώματος για αίτημα πληρωμής προς τα εσάς για οποιοδήποτε ποσό που ενδέχεται να οφείλετε, και για οποιαδήποτε αποζημίωση που αφορά ζημιές που υπέστη το βιογραφικο, ως αποτέλεσμα αυτής της αποτυχημένης προσπάθειας χρέωσής σας.

7. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

A. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας

Το ιδιόκτητο λογισμικό (το οποίο συμπεριλαμβάνει τη λειτουργία Document Builder και του προφίλ), το Υλικό και το υπόλοιπο υλικό στην Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, των λογοτύπων, των εμπορικών σημάτων, των εμπορικών ονομασιών, των εικόνων, των κειμένων, των εικονογραφήσεων, των αρχείων ήχου, των βίντεο, των αρχείων δεδομένων, των αρχείων προγραμμάτων, και των κωδικών, καθώς και η επιλογή, ο συντονισμός και η διευθέτηση τέτοιων υλικών, (είτε είναι καταχωρημένα ή όχι) προστατεύονται από το νόμο πνευματικών δικαιωμάτων, ευρεσιτεχνιών και εμπορικών σημάτων («Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας»). Αυτά τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας ανήκουν είτε σε εμάς είτε σε τρίτα μέρη που έχουν παραχωρήσει την άδειά τους για τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας σε εμάς. Απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή, αντιγραφή, τροποποίηση ή με άλλο τρόπο χειραγώγηση οποιουδήποτε περιεχομένου στην Ιστοσελίδα, εν όλω ή εν μέρει.

Απαγορεύεται η χρήση ή η κατάχρηση των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας, εκτός εάν επιτρέπεται ρητά σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις. Όταν γίνεστε Μέλος, το βιογραφικο σας χορηγεί μια μη αποκλειστική, ανακλητή, προσωπική και μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης της Ιστοσελίδας και των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας, παγκοσμίως, αποκλειστικά για προσωπική και ιδιωτική χρήση, σε μη εμπορική βάση και σε συμμόρφωση με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, σύμφωνα με το τι προβλέπεται από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις και μόνο στο βαθμό που είναι σε θέση να το πράξει.

Η άδεια που σας έχει χορηγηθεί θα διακοπεί όταν παύετε να είστε Μέλος ή/και σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης της Ιστοσελίδας ή/και των Υπηρεσιών.

Όλες οι νέες εκδόσεις, ενημερώσεις ή αλλαγές στην Ιστοσελίδα, στις Υπηρεσίες ή στο σχετικό περιεχόμενο θα υπόκεινται σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις. Το βιογραφικο διατηρεί όλα τα δικαιώματα που δεν καλύπτονται ρητά από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις.

Σε καμία περίπτωση η χρήση της Ιστοσελίδας και η πρόσβαση στο Υλικό δε σας επιτρέπουν να αναπαράγετε, να διαδώσετε δημόσια ή να μεταφέρετε, πουλήσετε, ενοικιάσετε ή δανείσετε, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, ή να καταστήσετε διαθέσιμα τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένου του Υλικού, εκτός και αν προβλέπεται από τους συγκεκριμένους Όρους και Προϋποθέσεις.

Το βιογραφικο και οι συνεργάτες δεν διεκδικούν για εσάς, για οποιονδήποτε τρίτο, αλλά ούτε για το ίδιο το βιογραφικο, την κυριότητα οποιωνδήποτε Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας στο Υλικό που ανήκει σε τρίτα μέρη.

B. Χρήση του Περιεχομένου σας

Διατηρείτε τα δικαιώματά σας για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή περιεχόμενο υποβάλετε, δημοσιεύετε ή προβάλετε στην ή μέσω της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών του λογαριασμού, βιογραφικού, ιστορικού εργασίας, ιστορικού εκπαίδευσης, σχολίων, απαντήσεων, καταχωρίσεων προφίλ, αναρτήσεων, ερωτήσεων, υλικού καριέρας ή οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας παρέχετε ("Το Περιεχόμενό σας"). Με την υποβολή, τη μεταφόρτωση, τη δημοσίευση ή την εμφάνιση τέτοιου περιεχομένου, μας παραχωρείτε μια παγκόσμια, μη αποκλειστική, χωρίς δικαιώματα άδειας χρήσης (με δικαίωμα υποάδειας) για χρήση, επεξεργασία, αντιγραφή, αναπαραγωγή, προσαρμογή, τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, προβολή και διανομή του Περιεχομένου σας σε οποιοδήποτε και όλα τα μέσα, ή μέσω οποιωνδήποτε καναλιών διανομής (γνωστά τώρα ή μεταγενέστερα), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Πολιτικής Απορρήτου μας.

Εγγυάστε ότι το Περιεχόμενό σας δεν παραβιάζει και δεν θα παραβιάζει δικαιώματα τρίτων και ότι έχετε όλα τα απαραίτητα δικαιώματα, εξουσία και αρχή για να εκπληρώσετε τις υποχρεώσεις σας σχετικά με το Περιεχόμενό σας βάσει αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων.

Εάν πιστεύετε ότι τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας σας έχουν παραβιαστεί, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Είστε υπεύθυνοι για τη χρήση του Περιεχομένου σας και οποιεσδήποτε συνέπειες που ενδέχεται να έχει αυτή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συνεπειών της χρήσης του Περιεχομένου σας από άλλους χρήστες ή τρίτα μέρη. Δεν είμαστε υπεύθυνοι ή υπόλογοι για οποιαδήποτε χρήση του Περιεχομένου σας, ούτε για τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου ή πληροφοριών που υποβάλλονται ή δημοσιεύονται από άλλα μέλη ή επισκέπτες.

Οι υπηρεσίες δημοσίευσης βιογραφικών του βιογραφικο διευκολύνουν τη δημοσίευση του Περιεχομένου σας και των Εξατομικευμένων Εγγράφων σας σε διάφορους ιστότοπους τρίτων που αφορούν την ανεύρεση εργασίας, ενώ έχει προηγηθεί η αίτηση και συγκατάθεσή σας. Συμφωνείτε ότι το βιογραφικο μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδιόκτητα εργαλεία συλλογής πληροφοριών που βασίζονται στο διαδίκτυο για να δημιουργήσει ένα εξατομικευμένο προφίλ για εσάς, εφόσον εγγραφείτε σε αυτήν την υπηρεσία. Επιπλέον συμφωνείτε ότι η διατύπωση και η ερμηνεία των πληροφοριών σας για τους σκοπούς της υπηρεσίας δημοσίευσης βιογραφικών θα είναι στη διακριτική ευχέρεια του βιογραφικο, ενώ το βιογραφικο δεν θα είναι υπεύθυνο για οποιεσδήποτε αποφάσεις σχετικά με το αν θα περιλαμβάνουν, δεν θα περιλαμβάνουν ή θα διατυπώνουν πληροφορίες σχετικά με εσάς. Ακόμα, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι θα αναλάβετε την πλήρη ευθύνη και θα είστε προσωπικά υπόλογοι για τυχόν συνέπειες που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση των υπηρεσιών δημοσίευσης βιογραφικών.

8. Ο ρόλος του βιογραφικο/ Περιορισμός ευθύνης

Το βιογραφικο δεν εγγυάται ούτε προβαίνει σε δηλώσεις σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών και του Υλικού όσον αφορά την ορθότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία τους ή κάτι άλλο, ή ότι η Ιστοσελίδα δεν θα παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων και το βιογραφικο δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή ευθύνη για λάθη ή παραλείψεις σε τέτοια Υλικά. Εάν η ισχύουσα νομοθεσία δεν επιτρέπει την εξαίρεση ορισμένων ή όλων των παραπάνω εγγυήσεων και προϋποθέσεων, οι παραπάνω εξαιρέσεις θα ισχύουν για εσάς μόνο στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Χρησιμοποιείτε αυτή την Ιστοσελίδα με δική σας ευθύνη. Η Ιστοσελίδα, οι Υπηρεσίες, το Υλικό και άλλες πληροφορίες, το λογισμικό, οι εγκαταστάσεις, οι υπηρεσίες και άλλο περιεχόμενο στον ιστότοπο παρέχονται «ως έχουν» και «ως είναι διαθέσιμα» χωρίς εγγυήσεις ή προϋποθέσεις οποιουδήποτε είδους, ρητές ή υπονοούμενες. Στο μέγιστο δυνατό βαθμό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το βιογραφικο αποποιείται όλων των εγγυήσεων και προϋποθέσεων, ρητές ή υπονοούμενων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των προϋποθέσεων σχετικά με την ικανοποιητική ποιότητα, την καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό και τη μη παραβίαση.

Το βιογραφικο αποποιείται κάθε ευθύνης είτε βασίζεται σε συμβόλαιο, αδικοπραξία ή άλλο, και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία (άμεση, έμμεση, τιμωρητική, επακόλουθη ή άλλη) που προκύπτει από τη χρήση ή την κακή χρήση της Ιστοσελίδας, των Υπηρεσιών ή των Υλικών, ανεξάρτητα από τη βάση στην οποία διεκδικείται η ευθύνη. Εάν η ισχύουσα νομοθεσία δεν επιτρέπει το σύνολο ή μέρος του παραπάνω περιορισμού ευθύνης να ισχύει για εσάς, οι περιορισμοί θα ισχύουν για εσάς μόνο στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Τίποτα σε αυτή τη συμφωνία δεν αποκλείει ή δεν περιορίζει την ευθύνη για θάνατο, προσωπικό τραυματισμό ή απάτη.

9. Πολιτική Ακύρωσης - Αναστολή λογαριασμού, περιορισμοί πρόσβασης και τερματισμός

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να τερματίσετε τη σχέση που έχετε συνάψει με το βιογραφικο μέσω του συμβολαίου και να τερματίσετε τη Συνδρομή σας κλείνοντας τον Λογαριασμό σας από το προφίλ σας ή ειδοποιώντας το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας εδώ. Ο τερματισμός είναι άμεσος και η Συνδρομή σας θα τερματιστεί αυτόματα. Δεν θα δικαιούστε καμία επιστροφή χρημάτων για τυχόν ποσά που καταβλήθηκαν για μια Συνδρομή που σχετίζεται με την περίοδο μετά τον τερματισμό του Λογαριασμού σας.

Εάν παραβιάσετε τις δεσμεύσεις σας όπως αυτές ορίζονται σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις ή εάν έχουμε πραγματικούς λόγους να πιστεύουμε ότι η ασφάλεια και η ακεραιότητα του βιογραφικο, των Μελών του ή τρίτων μερών διατρέχουν κίνδυνο, διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε αμέσως αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις που δεσμεύουν εσάς και το βιογραφικο και να τερματήσουμε τον λογαριασμό σας.

Όταν αυτό είναι απαραίτητο, θα ειδοποιηθείτε για τέτοιο μέτρο για να μπορέσετε να ανταποκριθείτε. Το βιογραφικο θα αποφασίσει, κατά την αποκλειστική του κρίση, εάν τα μέτρα που έχουν τεθεί θα αρθούν.

10. Προσωπικά Δεδομένα

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα. Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα και πραγματοποιώντας εγγραφή ως Μέλος, αναγνωρίζετε και αποδέχεστε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου μας.

11. Λειτουργία, διαθεσιμότητα και λειτουργικότητα της πλατφόρμας

Θα προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο να διατηρήσουμε συνεχή πρόσβαση στην Ιστοσελίδα. Ωστόσο, η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή η χρήση ορισμένων λειτουργιών μπορεί να τεθεί σε αναστολή ή να διακοπεί χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, λόγω τεχνικής συντήρησης, μετεγκατάστασης ή ενημερώσεων ή λόγω διακοπών ή περιορισμών που συνδέονται με το δίκτυο ή για άλλους τεχνικούς λόγους.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή θέσουμε σε αναστολή όλη ή μέρος της πρόσβασής σας στην Ιστοσελίδα ή στις λειτουργίες της, κατά την απόλυτη κρίση μας, προσωρινά ή μόνιμα.

12. Υπερσύνδεσμοι

Η Ιστοσελίδα μας περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Δεν ελέγχουμε αυτούς τους ιστότοπους και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνοντας αυτούς τους συνδέσμους, δεν εγκρίνουμε το υλικό σε αυτούς τους ιστότοπους ούτε υπονοούμε οποιαδήποτε συσχέτιση με τους χειριστές τους.

13. Τροποποίηση των Όρων και Προϋποθέσεων

Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις και τα έγγραφα που ενσωματώνονται μέσω αναφορών εκφράζουν τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και του βιογραφικο, σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών από εσάς.

Το βιογραφικο ενδέχεται να τροποποιήσει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις για να προσαρμοστεί στο τεχνολογικό και εμπορικό περιβάλλον, και για να συμμορφωθεί με την ισχύουσα νομοθεσία και το ρυθμιστικό περιβάλλον. Οποιαδήποτε τροποποίηση σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις θα δημοσιευθεί στην Ιστοσελίδα, αναφέροντας την ημερομηνία έναρξης ισχύος αυτών, και θα ειδοποιηθείτε από το βιογραφικο πριν οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ.

14. Πολιτική επιστροφής χρημάτων και δικαίωμα υπαναχώρησης

Τα τέλη που έχετε πληρώσει είναι μη επιστρεπτέα και/ή μη αναπληρωτές, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά εδώ ή απαιτείται από τον ισχύοντα νόμο.

Δεν επιτρέπεται αίτημα επιστροφής χρημάτων για κάποια Συνδρομή, εάν ληφθεί μετά την πάροδο μιας περιόδου δεκατεσσάρων (14) ημερών από την πρώτη Συνδρομή στις Υπηρεσίες.

Όλα τα αιτήματα για επιστροφή χρημάτων πριν από τη λήξη της περιόδου των δεκατεσσάρων (14) ημερών μπορούν να πραγματοποιηθούν τηλεφωνικά ή μέσω email προς το τμήμα υποστήριξης πελατών μας. Το τμήμα υποστήριξης πελατών θα σας απαντήσει εντός 48 ωρών και οι επιστροφές χρημάτων θα διεκπεραιωθούν εντός 72 ωρών.

15. Ισχύουσα νομοθεσία και επίλυση διαφορών

Αυτά τα T & C διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Γαλλίας, χωρίς να προκαλέσουν την εφαρμογή συγκεκριμένων κανόνων που σχετίζονται με (i) τις γενικές αρχές της σύγκρουσης νόμων και (ii) τους κανόνες της δημόσιας πολιτικής που προστατεύουν τον καταναλωτή της χώρας από που έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες (** "Εφαρμοστέες Νόμοι" **).

Εάν δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί επίλυση των διαφορών με διαμεσολάβηση, συμφωνείτε να υποβάλετε όλες τις διαφορές στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της France.

Το βιογραφικο διατηρεί επίσης το δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή ανάλογα με τη φύση της διαφοράς, στα δικαστήρια της χώρας διαμονής σας ή, όπου αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις συνάπτονται κατά την άσκηση του επαγγέλματός σας, στη χώρα του κύριου τόπου της επιχείρησής σας.

16. Ημερομηνία ισχύος

10/07/19